Persetan dengan seorang gadis dengan tali adalah sangat menggembirakan